Bëhu partner I
Duke instaluar një ATM MoneyGet në hapësirën
e biznesit tuaj, ju do të rrisni të ardhurat tuaja pa
kosto investimi!

Na kontaktoni

Bëhu partner i MoneyGet

A është biznesi juaj në një vendodhje shumë të vizituar?
Duke instaluar një ATM MoneyGet, do të keni shumë përfitime:
Rritje e të ardhurave
Të ardhurat tuaja dhe numri i
klientëve do të rriten, pa kosto instalim
dhe mirëmbajtje.
Një vlerë e shtuar
Ju do t'ju ofroni klientëve tuaj një vlerë te shtuar.
Besueshmëria
Ne jemi partneri juaj i besueshëm,
24 orë në Shërbim të klientit.
Në një vendndodhje të përshtatëshme, duhet të siguroni kërkesat e mëposhtme:
  • Lidhje me rrymë elektrike
  • 1m2 siperfaqe e disponueshme për ATM-të e integruar
  • 2m2 sipërfaqe e disponueshme për ATM-të e pavarur

Kontakto!

Vilfrid.karaj@asseco-see.com ose nëpërmjet formës së kontaktit:

Potvrda(Required)